Upravni odbor

10428228_741882739256734_4048800764590874836_o

Predrag Bošković 
Predsjednik Upravnog Odbora
Matjaž Božič 
Član Upravnog Odbora
Milovan Đuričković 
Član Upravnog Odbora
Zorica Kovačević 
Član Upravnog Odbora
Miodrag Strugar 
Član Upravnog Odbora
Raško Konjević 
Član Upravnog Odbora
Slobodan Filipović 
Član Upravnog Odbora
Kemal Purišić 
Član Upravnog Odbora
Milica Vukotić 
Član Upravnog Odbora
Nikola Petrović 
Član Upravnog Odbora
 Dean Krivec  
Član Upravnog Odbora