Upravni odbor

10428228_741882739256734_4048800764590874836_o

Radmila Petrović
Predsjednik Upravnog Odbora
Matjaž Božič 
Član Upravnog Odbora
Nikola Petrović 
Član Upravnog Odbora
Nikola Sekulović
Član Upravnog Odbora
Miodrag Strugar 
Član Upravnog Odbora
Milica Vukotić 
Član Upravnog Odbora
Zoran Kalezić
Član Upravnog Odbora
Dean Krivec  
Član Upravnog Odbora
Danilo Orlandić 
Član Upravnog Odbora